Informuję, że kilka państw UE ma obecnie opóźnienia w rozpatrywaniu i wydawaniu decyzji o zwrocie podatku VAT. Rekordzistami są Niemcy, Słowacja, Słowenia, Włochy,... właściwie zdarza się to prawie każdemu krajowi. W przypadku opóźnień naliczane są odsetki, jednak z reguły są to niewielkie kwoty. Uspakajam jednak wszystkich zainteresowanych - wnioski są rozpatrywane, tylko niestety znacznie wolniej.

To kolejny powód aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku o zwrot VAT - wystarczy że procedura jest 'sztucznie' przedłużana przez sam kraj zwrotu.

Pamiętaj - termin 30 września zbliża się nieuchronnie !