Spora dozą urzędniczego realizmu wykazała się kilka dni temu hiszpańska administracja podatkowa, wydając dwustronicową decyzję o naliczeniu odsetek za spóźnioną decyzję podatkową dotyczącą zwrotu podatku VAT z Hiszpanii: 0,37 EURO.

Trudno będzie pozostałym krajom członkowskim UE przebić ten 'rekord'.