PPS-1 od 01.01.2016 r. - zmiana w procedurze składania pełnomocnictwa dla procedury VAT-REFUND. Od tego roku, aby skutecznie zgłosić pełnomocnika w procedurze VAT-REF, należy we właściwym dla podatku VAT urzędzie skarbowym, złożyć dwa formularze: PPS-1 (pełnomocnictwo szczegółowe) oraz UPL-1 (pełnomocnictwo do przekazania formularza VAT-REF drogą elektroniczną - conajmniej w zakresie podatku VAT). Podstawa prawna: Ordynacja Podatkowa, art. 138e. Od 1 lipca 2016 roku wprowadzony zostanie również urzędowy wzór pełnomocnictwa ogólnego.