W przypadku powołania pełnomocnika do procedury VAT-REFUND, czyli przygotowania i złożenia wniosku VAT-REF, przez osobę trzecią (inną niż Wnioskodawca), wymagane jest zawsze złożenie w polskim, właściwym dla podatku VAT, urzędzie skarbowym, pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji w procedurzez VAT-REFUND.

Pełnomocnictwo należy złożyć w urzędzie skarbowym, koniecznie przed przesłaniem wniosku VAT-REF przez Pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno zawierać:

 • miejscowość i datę wystawienia,
 • pełne dane adresowe wnioskodawcy,
 • numer NIP wnioskodawcy,
 • nazwę urzędu skarbowego (Naczelnik.....),
 • adres urzędu skarbowego,
 • nazwanie pisma (PEŁNOMOCNICTWO),
 • imię i nazwisko powoływanego pełnomocnika,
 • pełne dane adresowe Pełnomocnika,
 • numer NIP pełnomocnika,
 • zakres udzielanego pełnomocnictwa, np:

Niniejszym upoważniam Pana ..... zamieszkałego w ............., numer NIP ................

do pełnej reprezentacji w procedurze zwrotu podatku VAT z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (VAT-REF), a w szczególności do: podpisania i przesłania wniosku VAT-REF, składania wyjaśnień w sprawach związanych z wnioskiem VAT-REF, odbierania korespondencji elektronicznej związanej z wnioskiem VAT-REF, podpisania i przesłania korekty wniosku VAT-REF.

 • okres udzielenia pełnomocnictwa oraz warunki jego wygaśnięcia, np:

Pełnomocnictwo niniejsze wydaje się bezterminowo, aż do jego pisemnego anulowania.

 • czytelny podpis i pieczątkę wnioskodawcy (osoby lub osób reprezentujących wnioskodawcę).

 

Pełnomocnictwo, dla jego ważności, nie wymaga formy aktu notarialnego, jak również poświadczenia podpisu przez Notariusza.

Wraz ze złożeniem pełnomocnictwa, wymagana jest opłata skarbowa, na dzień dzisiejszy, w wysokości 17,00 zł.

Dla potrzeb procedury VAT-REFUND, pełnomocnictwem nie jest druk UPL-1.

 

Więcej informacji dotyczącej problematyki Pełnomocnika w procedurze VAT-REFUND, znajduje się w książce "Vademecum VAT-REF", dostępnej w sklepie internetowym kancelarii podatkowej, pod adresem www.vat-ref.info.pl.

W zakładce 'Usługi VAT-REF', w dokumentach do usługi przygotowania wniosku VAT-REF,  znajdziecie gotowy druk pełnomocnictwa, przygotowany dla właściciela kancelarii podatkowej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zrozumiałem