Czy w przypadku otrzymania decyzji negatywnej lub tylko częściowo przyjętego wniosku VAT-REF warto wnosić odwołanie do państwa zwrotu ?

Zdecydowanie tak.

Obecnie obserwuję nową taktykę postępowania państw zwrotu (w tym w szczególności Niemiec) - wydawanie decyzji odmownych do składanych wniosków o zwrot VAT - VAT-REF, nawet w przypadku drobnych błędów lub braków.

Państwa unijne liczą na zniechęcenie podatnika (Wnioskodawcy). Coraz rzadziej wykorzystują procedury opisane w podstawowym akcie prawnym dotyczącym zwrotu VAT-REF - Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 roku. Tymczasem art. 20 wskazanej dyrektywy mówi wyraźnie, że w sytuacji, gdy państwo członkowskie zwrotu uważa, że nie posiada wszystkich stosownych informacji, na podstawie których może podjąć decyzję dotyczącą całości lub części zwrotu podatku VAT, może ono zażądać - drogą elektroniczną - dodatkowych informacji od Wnioskodawcy, zażądać wniesienia korekty wniosku (stosowana w praktyce sytuacja). Wnioskodawca ma miesiąc czasu na poprawienie lub dostarczenie brakujących informacji.

Dlatego w wielu przypadkach należy złożyć odwołanie, opisując stan faktyczny sprawy, zwrócić uwagę na brak zastosowania procedur wyjaśniających lub niejasny opis braków w wydanej, konkretnej decyzji. Odwołanie należy - w większości przypadków - złożyć w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji (droga elektroniczna lub per poczta). W każdej decyzji znajduje się informacja w jakim terminie należy złożyć odwołanie. Odwołanie składa się w jeżyku urzędowym danego państwa zwrotu.

Odwołanie jest procedura odrębną, czyli nie mają znaczenia takie zdarzenia jak np: zwrot części podatku VAT (z uznanego w części wniosku VAT-REF).

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu odwołania VAT-REF? - skorzystaj z mojej usługi, napiszę odwołanie dla Twojej firmy (zakup poprzez e-sklep: vat-ref.info.pl)

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zrozumiałem